• About us

iStudyAus เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านการศึกษาต่อ ใน ประเทศออสเตรเลีย ทั้งสถาบันของภาครัฐ และสถาบันของเอกชน โดยทีมงาน มืออาชีพ ที่มี ประสบการณ์  ทางเราบริการค้นหาข้อมูลและให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษา ดำเนิน การสมัคร ติดตามผล ทุกขั้นตอน จนจบกระบวนการ แบบ “One Stop Service”  ด้วยการบริการ ที่มีคุณภาพ อย่างมือ อาชีพ ทำให้ปริมาณของลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่ม ขึ้น อย่างก้าวกระโดด ด้วยการบริการ  “ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจบริการ”  

Australia (ออสเตรเลีย)

ภูมิอากาศ

เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ลักษณะอากาศของออสเตรเลียจึงแตกต่างกันไปตามสภาพ  ภูมิประเทศคือ มีทั้งร้อนชื้นหนาวเย็นร้อนแห้งแล้ง และกำลังสบายฤดูกาลของ ออสเตรเลีย จะสลับกับทางยุโรปเพราะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ช่วงที่ร้อนที่สุดคือ ธันวาคม-กุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในรัฐฝั่งชายทะเลประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส ตลอดทั้ง ปี ส่วนใจกลางของประเทศจะมีอากาศร้อนแห้ง 


เวลา

เนื่องด้วยมีพื้นที่กว้างใหญ่เวลาในออสเตรเลีย จึงถูกแบ่งให้แตกต่างกันไปถึง 3 ช่วงเวลา (TimeZone) ได้แก่เวลาฝั่งตะวันออก (EasternStandardTimeEST) ใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ วิคทอเรีย แทสเมเนีย ควีนส์แลนด์ และแคนเบอร์รา เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ถึง 4 ชั่วโมง เวลาภาคกลาง (Central Standard Time - CST) ใช้ในรัฐ เซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์น เทอริทอรี เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง เวลาภาคตะวันตก ( Western Standard Time - WST) ใช้ในรัฐเวส เทิร์นออสเตรเลียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

 • เวลาประเทศไทย

  17:22:22

  Tuesday , January 28, 2020

 • เวลาประเทศออสเตรเลีย

  21:22:22

  Tuesday , January 28, 2020

CALENDAR

Tuesday , January 28, 2020
 • สถิติผู้เข้าชม
 • 410764
 • คน